Odbor za socijalnu skrb

21.11.2012.
Odbor za socijalnu skrb

Odbor za socijalnu skrb na 38. sjednici, 21. studenog 2012., razmotrio je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015.
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. i
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013.
* prvo čitanje - prethodna rasprava, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor nije podržao (1 glasom ''protiv'' i 4 ''suzdržana'') navedene prijedloge za prethodnu raspravu (prvo čitanje) na sjednici Gradske skupštine.

- Odbor ocjenjuje da Prijedlog proračuna za 2013. nije razvojan

- Da bi gradski zastupnici imali bolji i detaljniji uvid u predloženi Proračun, zatraženo je da se dostavi četvrtoj razini

- Dana je primjedba na smanjenje sredstava za socijalnu skrb te za mjesnu samoupravu čime se dovodi u pitanje realizacija malih komunalnih akcija na području gradskih četvrti dok se istodobno povećavaju sredstva za kulturu (Hrvatsko narodno kazalište)

- U razdjelu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo skreće se pozornost na nesrazmjer planiranih sredstava za razvoj poljoprivrede u odnosu na planirana sredstva za skrb o životinjama i Ustanovu Zoološki vrt Grada Zagreba koji su u povoljnijem položaju

- Zatražena je specifikacija udjela sredstava za isplatu stipendija iznimno uspješnim učenicima i studentima u sredstvima planiranim za financiranje aktivnosti učenički i studentski standard, te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja

Odbor za socijalnu skrb, u skladu s člankom 110., stavkom 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, svoje izvješće upućuje gradonačelniku Grada Zagreba i Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor za socijalnu skrb razmotrio je i
a) Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb"
b) Statut Centra za rehabilitaciju SILVER

što su ih podnijela upravna vijeća" te amandmane predlagatelja na statute.


Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da dade suglasnost na statute ustanova za socijalnu skrb Grada Zagreba s amandmanima predlagatelja koji su postali sastavnim dijelom statuta.