Odbor za prostorno uređenje

22.10.2012.
Odbor za prostorno uređenje

Odbor za prostorno uređenje na 47. sjednici, 22. listopada 2012., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radnička - Slavonska avenija, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela. Odbor za mjesnu samoupravu nije podržao Prijedlog odluke kao ni Odbor za komunalno gospodarstvo uz obrazloženje da je prethodno potrebno donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Generalnoga urbanističkoga plana grada Zagreba. Kroz postupak izrade tog plana preispituju se uvjeti i mjere koje će se odnositi na Prijedlog odluke o izradi ovog provedbenog plana (npr. gradnja građevina viših od devet etaža, a u Prijedlogu odluke o izradi UPU-a Radnička – Slavonska avenija, u ciljevima i programskim polazištima planira se izgradnje dviju takvih građevina) uz napomenu da je dostavljeni izračun analize troškova neprihvatljiv.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravljanje i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radnička - Slavonska avenija, u predloženom tekstu dok se ne donese Odluka o izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkoga plana grada Zagreba.

Većinom glasova (3 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan"), Odbor predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi, u predloženom tekstu.

Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine d.o.o.), u predloženom tekstu dok se ne provjeri mogućnost rješavanja ovog problema na drugi, zakonom dopustiv način.

Odbor većinom glasova (3 "za" i 2 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prihvaćanju darovanja (u svrhu izgradnje dijela ulice Antuna Šoljana, od produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir), u predloženom tekstu.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese: Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (na nekretninama označenim kao 111/221 dijela z.k.č. 5639/5 k.o. Trnje, ukupne površine 221 m2, 164/305 dijela z.k.č. 4764/2 k.o. Trnje, ukupne površine 305 m2 i 4/200 dijela z.k.č. 4703/2 k.o. Trnje, ukupne površine 200 m2, sukladno geodetskom elaboratu RN-2193/99 k.o. Trnje) i Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (na nekretninama označenim kao 882/8046 dijela z.k.č. 5473 k.o. Trnje ukupne površine 8046 m2, odnosno 2237 čhv i 72/437 dijela z.k.č. 4334 k.o. Trnje ukupne površine 437 m2, odnosno 121 čhv, sukladno prijavnom listu br. 2 za zemljišnu knjigu RN-485/2003 k.o. Trnje), u predloženom tekstu.