Odbor za predstavke i pritužbe

21.01.2013.
Odbor za predstavke i pritužbe

1. Predmet: Skupina članova GNK Dinamo okupljenih u građansku inicijativu "Zajedno za Dinamo

Odbor za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba na 49.sjednici 21. siječnja 2013., razmotrio je u nazočnosti predstavnika Gradskog ureda za opću upravu i podnositelja pritužbe, odgovore Ministarstva uprave, Gradskog ureda za opću upravu i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport na pritužbu skupine članova GNK Dinamo okupljenih u građansku inicijativu "Zajedno za Dinamo".
Odbor je odgovore primio na znanje.
Odbor je zaključio da se od Ministarstva uprave zatraži stručno mišljenje tko je nadležan da utvrđuje je li statut ili izmjena i dopuna statuta udruge usklađena s odredbom članka 6. stavak 3. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01 i 11/02), odnosno tko je nadležan da utvrđuje jesu li odredbe statuta udruge o unutarnjem ustroju zasnovane na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.
Naime, ključni navod podnositelja pritužbe je da se novi unutarnji ustroj propisan izmjenama i dopunama statuta udruge GNK "Dinamo" ne zasniva na navedenim načelima a, i u suprotnosti je s odredbama do tada važećeg statuta.
Prema članku 16. stavak 2. Zakona, ured državne uprave utvrđuje je li statut udruge u skladu sa zakonom.
Međutim, Gradski ured za opću upravu u svom odgovoru na pritužbu, kao i u raspravi na sjednici, tvrdi da u postupku registracije odnosno ovjere izmjena i dopuna statuta nije ovlašten utvrđivati je li unutarnje ustrojstvo udruge usklađeno s odredbom članka 6. stavak 3. Zakona i da je Ministarstvo uprave zauzelo isti pravni stav u obrazloženju rješenja o žalbi skupine članova udruge GNK "Dinamo", već da članovi udruge nadziru rad udruge kako je to i navedeno u članku 26. stavak 1. Zakona, te upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge na način propisan statutom, kako je to navedeno u članku 6. stavak 1. Zakona.

Gradski ured za opću upravu ističe u odgovoru da kao registracijsko tijelo kontrolira samo formalne uvjete odnosno sadržava li statut odredbe koje po članku 11. stavak 3. Zakona treba sadržavati, jer Zakon nije propisao sadržaj odredbi o unutarnjem ustroju pa je razvidno da svaka udruga samostalno normira svoj unutarnji ustroj.
Iz takvog shvaćanja proizlazi da odredba članka 6. stavka 3. Zakona nije prisilna već instruktivna zakonska norma iako glasi da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.
Nadalje, to znači da zakonska obveza usklađenosti statuta s tom odredbom Zakona nema ni upravnu ali ni sudsku zaštitu, budući da sud, po članku 26. stavak 1., štiti članove udruge od nepravilnosti u provedbi statuta, dakle od povrede prava propisanih statutom, a ne od neusklađenosti statuta sa člankom 6. stavkom 3. Zakona.
Mišljenje je zatraženo što prije a najkasnije u roku od 30 dana.

2. Predmet: Anto Stanić,
- odgovor na pritužbu, zaključak Odbora

Odbor za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba na 49. sjednici, 21. siječnja 2013., razmotrio je odgovor Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za inspekcijske poslove, na pritužbe Ante Stanića, iz Zagreba.
Odbor je zaključio da se odgovori primaju na znanje te da Gradski ured dopuni odgovor kada će se zatvoriti preostalih 10 metara odvodnog kanala.

3. Predmet: Franjo Vučer,
- pritužba

Odbor za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba na 49. sjednici, razmotrio je pritužbu Franje Vučera u vezi uređenja prostora dijela Trga bana Jelačića oko javnog WC-a te uklanjanja limenih stalaka za distribuciju lista „24 sata“.
Odbor je zaključio da se pritužba dostavi na očitovanje Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
Molimo vas da očitovanje na navode iz pritužbe dostavite odboru što prije, a najkasnije u roku od 30 dana.

4. Predmet: Zvonko Ilijaš,
- odgovor na pritužbu, zaključak Odbora

Odbor za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrio je odgovor Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet na pritužbu Zvonka Ilijaša.

5. Predmet: Radio taksi Zagreb,
- pritužba, zaključak Odbora

Odbor za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba na 49. sjednici, održanoj 21. siječnja 2013., razmotrio je, u nazočnosti predstavnika podnositelja i predstavnika nadležnog gradskog ureda, pritužbu i dopunu pritužbe Radio taksi Zagreb, Božidara Magovca 55 u vezi s nepravilnostima u javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Zagreba objavljenog 3. rujna 2012., posebno jer broj dozvola koje se namjeravaju izdati prekoračuje propisani omjer od jednog vozila na 600 stanovnika, i zahtjeva za obavljanje upravnog nadzora nad primjenom Odluke o autotaksi prijevozu (Službeni glasnik br. 17/10 i 20/10).
Odbor je izviješten da postupak izdavanja dozvola po navedenom javnom pozivu još nije okončan.
Odbor je zaključio da će tražiti provođenje upravnog nadzora nad primjenom Odluke o autotaksi prijevozu ako gradonačelnik Grada Zagreba ne dostavi Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedlog za izmjenu Odluke o autotaksi prijevozu najkasnije do dana održavanja sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, planirane za veljaču 2013.
Odbor je zaključio i da Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet što prije dostavi Odboru očitovanje na sve navode iz pritužbe i dopune pritužbe.