ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za predstavke i pritužbe:

  1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Stručne službe Gradske skupštine te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
  2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora i upozorava nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe.

(2) Odbor donosi pravila o postupanju s predstavkama i pritužbama.

 
predsjednica:   Silva Žele
članovi: Bogdanka Srdić-Vulpe
Vladimir Ferdelji
Josip Petrač
Dražen Štiglić