Odbor za obrazovanje i šport

20.05.2012.
Odbor za obrazovanje i šport

Odbor za obrazovanje i šport na 34. sjednici, kao matično radno tijelo, razmotrio je Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2011./2012., što ga je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba.

Odbor jednoglasno (4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće.

Odbor je kao matično radno tijelo razmotrio prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta: Glazbene škole Blagoja Berse, Glazbene škole Zlatka Balokovića, Glazbene škole Pavla Markovca, Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, Glazbenog učilišta Elly Bašić, Škole za klasični balet, Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Osnovne škole za balet i ritmiku, Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza, Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Škole za tekstil, kožu i dizajn, što su ih utvrdili školski odbori.

Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da dade prethodnu suglasnost na navedene prijedloge odluka.

Odbor je razmotrio i Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo", što ga je podnijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo Brundo".

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 glasa "protiv") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne prihvati Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo".

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za izbor i imenovanja, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor je razmotrio Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić", što ga je podnijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić".

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić".

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za izbor i imenovanja, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.