Odbor za nacionalne manjine

22.11.2012.
Odbor za nacionalne manjine

Odbor za nacionalne manjine na 28. sjednici, 21. studenog 2012., razmotrio je:
Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015.
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013.
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013.
* prvo čitanje - prethodna rasprava, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno upućuje Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. i ostale prijedloge akata i programa na prethodnu raspravu (prvo čitanje) na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba.

Na sjednici su iznesene sljedeće primjedbe i pitanja:
a) Škole sa zakašnjenjem i sada podmiruju račune za energente a sredstva za najavljeno poskupljenje grijanja iz toplana nisu predviđena u prijedlogu Proračuna pa se postavlja pitanje kako će se podmirivati povećani računi za grijanje školskih objekata koji koriste grijanje iz toplana,
b) Sadašnji način plaćanja vrtića treba zadržati umjesto predloženog modificiranog prihodovnog cenzusa,
c) Kako će se realizirati obećanje o gradnji vrtića i škole na Kajzerici kada su u prijedlogu Proračuna predviđena sredstva samo za izradu tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa što je već trebalo biti gotovo,
d) Kako i kada će se podmiriti dugovanja Kliničke bolnice Sveti Duh koja iznose oko 30 milijuna kuna kada je u prijedlogu Proračuna za tu namjenu predviđeno samo 8 milijuna,
e) Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport treba odgovoriti je li:
- dobio izvješća Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje o upravnom i inspekcijskom nadzoru nad radom "Unije Roma Hrvatske" u provedbi programa predškolskog odgoja i pripreme za školu Romske djece,
- Unija Roma Hrvatske vratila Gradu 94.563,00 kune, koje je nenamjenski utrošila u 2011., odnosno jesu li joj za taj iznos umanjena sredstva za provođenje programa u 2012. odnosno je li se nešto promijenilo u radu te Udruge na provođenju programa budući joj se u 2013. planira dodijeliti isti iznos sredstava od 420.000,00 kuna.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda i Gradonačelniku Grada Zagreba sukladno članku 110. stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvjestiteljica na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospođa Mirjana Pavoković, predsjednica Odbora.