ODBOR ZA NACIONALNE MANJINE

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.

Djelokrug rada:

  1. razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  2. razmatra i predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, što ih Gradskoj skupštini predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni predlagatelji, te daje Gradskoj skupštini svoja mišljenja i prijedloge.
 
predsjednik:   Rajko Ostojić
članovi: Bogdanka Srdić-Vulpe
Josip Petrač
Robert Balić
Zoltan Balaž-Piri
Juraj Bahnik
Sanja Zoričić Tabaković