Odbor za mjesnu samoupravu

16.07.2012.
Odbor za mjesnu samoupravu

 
Odbor za mjesnu samoupravu na 40. sjednici, razmotrio je Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 glasa"za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj, u predloženom tekstu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za prostorno uređenje, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin Jozo Radoš, predsjednik Odbora.