Odbor za mjesnu samoupravu

15.02.2013.
Odbor za mjesnu samoupravu

Odbor za mjesnu samoupravu na 45. sjednici, 15. veljače 2013., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 glasa) predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora, u predloženom tekstu.

Odbor je razmotrio i Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor nije podržao (5 glasova "suzdržanih") Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg,

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za prostorno uređenje, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.