Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

06.07.2012.
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju na 26. sjednici razmotrio je Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Odbor većinom glasova (s 4 glasa "za" i 1 glasom "suzdržanim") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće.
Nakon rasprave Odbor nije podržao (s 1 glasom "protiv" i 4 glasa "suzdržana") Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku.