Odbor za kulturu

09.07.2012.
Odbor za kulturu

Odbor za kulturu na 34. sjednici razmotrio je Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta.

Odbor smatra da predlagatelj treba dopuniti navedene prijedloge odluka tako da u njima budu taksativno navedeni svi ispravci dokumenata prostornog uređenja te da rokovi provedbe javne rasprave trebaju biti jasnije definirani.

Odbor svoja izvješća upućuje Odboru za prostorno uređenje, matičnom radnom tijelu za ove točke dnevnog reda.

Odbor većinom glasova (s 4 glasa "protiv" i 1 glasom "suzdržanim") nije podržao Prijedlog te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

U raspravi je istaknuto da se predlagatelj nije očitovao na sve primjedbe i prijedloge koje je dao Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 48. sjednici od 18. lipnja 2012.

Odbor nije podržao (s 5 glasova "suzdržanih") Izvješće te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.

Odbor nije podržao (s 3 glasa "suzdržana") Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012.
U vezi s Prijedlogom izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012., Odbor je jednoglasno zatražio od nadležnih gradskih upravnih tijela odgovore na pitanja:
- tko je naručio izradu skulpture Majke Terezije;
- tko je i kako izabrao akademskog kipara Vladu Radasa za izradu te skulpture;
- koliko je plaćena njezina izrada, te
- tko je odredio lokaciju na kojoj će biti postavljena.

Odbor za kulturu razmotrio je i Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja", što ga je podnio Kazališno vijeće Gradskog kazališta "Trešnja".

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (s 3 glasa "za") podržao prijedlog Kazališnog vijeća te predlaže Gradskoj skupštini da se za ravnatelja imenuje Saša Anočić.