Odbor za kulturu

21.05.2012.
Odbor za kulturu

Odbor za kulturu na 32. sjednici, 21. svibnja 2012., razmotrio je Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra mladih "Ribnjak", što ga je podnijelo Upravno vijeće Centra mladih "Ribnjak".

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (s 4 glasa ''za'') podržao prijedlog Upravnog vijeća te predlaže Gradskoj skupštini da se za ravnateljicu imenuje Branka Branislava Vesely.

Razmotrio je i Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja, što ga je podnijelo Upravno vijeće Tehničkog muzeja.

Nakon rasprave Odbor je također jednoglasno (s 4 glasa ''za") podržao prijedlog Upravnog vijeća te predlaže Gradskoj skupštini da se za ravnateljicu Tehničkog muzeja imenuje Markita Franulić.

Odbor oba izvješća upućuje Odboru za izbor i imenovanja, matičnom radnom tijelu za navedene točke dnevnog reda.