Odbor za kulturu

24.04.2012.


Odbor za kulturu na 30. sjednici, kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka I. Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača Galerije "Klovićevi dvori", što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prihvaćanju Dodatka I. Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača Galerije "Klovićevi dvori", u predloženom tekstu.
Odbor je jednoglasno predložio Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport da inicira postupak izmjene članka 6. stavka 2. Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača Galerije ''Klovićevi dvori'' na način da i Grad Zagreb sudjeluje u postupku imenovanja ravnatelja, s obzirom na to da su osnivači te javne ustanove u jednakim dijelovima Republika Hrvatska i Grad Zagreb. 
Odbor je razmotrio i Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja, što ga je podnijelo Upravno vijeće Tehničkog muzeja.
Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (s 4 glasa ''za") podržao prijedlog Upravnog vijeća te predlaže Gradskoj skupštini da se za ravnateljicu Tehničkog muzeja imenuje Markita Franulić. 

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora.


Odbor za kulturu razmotrio je Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Kulturno-informativnog centra, što ga je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.
Nakon rasprave Odbor većinom glasova (s 1 glasom ''protiv'', 2 glasa ''suzdržana'' i 1 glasom ''za") nije podržao prijedlog Odbora za izbor i imenovanja da se za ravnateljicu Kulturno-informativnog centra imenuje Gabrijela Krmpotić.