ODBOR ZA KULTURU

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.

Djelokrug rada:

(1) Odbor za kulturu prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedene djelatnosti.
 
predsjednik:   Robert Balić
članovi: Bogdanka Srdić-Vulpe
Marija Kalebota
Tomislav Stojak
Dijana Pavičić-Haniš