Odbor za kontrolu

06.07.2012.
Odbor za kontrolu

Odbor za kontrolu na 39. sjednici, razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012.

Nakon rasprave Odbor ( jednoglasno ) nije podržao Prijedlog.

Da bi mogao raspravljati o nalazu Ministarstva financija nad trošenjem proračunskih sredstava, Odbor za kontrolu jednoglasno je zatražio od gradonačelnika Grada Zagreba da ga informira, odnosno da Odboru za kontrolu dostavi, u što kraćem roku, Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, kao i svoje očitovanje o nedostacima sadržanima u njemu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor većinom glasova (6 "za", 2"protiv" i 2 "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.

Odbor većinom glasova (5 "za" i 6 "suzdržanih") nije podržao Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku.

Odbor je razmotrio i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Uz uvjet da predlagatelj podnese najavljeni amandman kojim će svi ispravci, taksativno navedeni, postati sastavnim dijelom Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Odbor je jednoglasno podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba.

I kod sljedeće točke dnevnog reda Odbor je jednoglasno podržaoPrijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, uz uvjet da predlagatelj podnese najavljeni amandman kojim će svi ispravci, taksativno navedeni, postati sastavnim dijelom Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, Odbor je jednoglasno podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Munja".

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (4 "za", 1 "protiv" i 3 "suzdržana") nije podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba ne donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki).

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i doneseZaključak o prodaji zemljišta (Oporovec gradnja d.o.o.), u predloženom tekstu.

Većinom glasova (3"za" i 7 "suzdržanih") Odbor nije podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima.