Odbor za kontrolu

17.05.2012.
Odbor za kontrolu

Odbor za kontrolu na 37. sjednici, razmotrio je Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (označene kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, površine 400 m2, upisane u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi kvadrat d.o.o.), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Nakon rasprave Odbor jednoglasno nije podržao Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine te je zatražio od predlagatelja da gradskim zastupnicima dopuni materijal procjenom Ministarstva financija - Porezne uprave tržišne vrijednosti nekretnine.
Odbor je razmotrio i Prijedlog zaključka o Izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine d.o.o.).
Nakon rasprave Odbor većinom glasova (5 "protiv" i 3 "suzdržana") nije podržao Prijedlog te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak.

Odbor, nakon što ih je razmotrio, jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011. i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011.
Odbor je razmotrao i Prijedlog zaključka o sklapanju I. aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb - Montaža d.o.o.), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Nakon rasprave, uz zahtjev predlagatelju da dopuni I. aneks Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II tako da se u slučaju zakašnjenja prodavatelja s ispunjenjem ugovorne obveze ugovori ugovorna kazna (penal), Odbor je jednoglasno podržao Prijedlog zaključka o sklapanju I. Aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb - Montaža d.o.o.)

Odbor svoja izvješća upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za navedene točke dnevnog reda.
Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin dr.sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora.