Odbor za komunalno gospodarstvo

16.07.2012.
Odbor za komunalno gospodarstvo

Odbor za komunalno gospodarstvo na 37. sjednici raspravljao je o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Studentskog kampusa Borongaj.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno zaključio da odgodi sjednicu dok mu gradonačelnik Grada Zagreba ne dostavi očitovanje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet o primjedbama Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, iznesenim u dopisu od 28. lipnja 2012., te očitovanje jesu li i u kojoj mjeri te primjedbe ugrađene u Prijedlog koji je dostavljen članovima Odbora. Nakon nastavka 37. sjednice Odbor će utvrditi mišljenje o Prijedlogu.
Izvjestitelji na sjednici suglasili su se da će Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet pripremiti i dostaviti zatraženo očitovanje do nastavka sjednice Odbora zakazanog za 19. srpnja 2012. u 8:00 sati.
Na primjedbu da je u Programu javnog natječaja za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja značajno naglašeno krajobrazno uređenje koje je gotovo sasvim zanemareno u Programu za izradu Urbanističkog plana uređenja Studentskog kampusa Borongaj, predstavnici predlagatelja obvezali su se do nastavka sjednice Odbora dostaviti amandman kojim će u Prijedlogu odluke o izradi definirati krajobrazno uređenje.

Predsjednik Odbora Jurica Meić zatražio je što hitnije očitovanje i dostavu amandmana.