ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Djelokrug rada:

Odbor za javna priznanja provodi postupak za proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost te za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine.

 
predsjednik:   Andrija Mikulić
članovi: Milan Bandić
Ana Stavljenić-Rukavina
Jelena Pavičić Vukičević
Robert Balić
Romano Bolković
Aleksandra Kolarić
Josip Tica
Josip Petrač