Odbor za izbor i imenovanja

Djelokrug rada:

(1) predlaže izbor, imenovanje i razrješenje:

  1. predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,
  2. tajnika i zamjenika tajnika Gradske skupštine,
  3. predsjednika i članova radnih tijela Gradske skupštine,
  4. drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Gradska skupština, ako zakonom ili drugim propisom nije određen drugi predlagatelj;

(2) predlaže Gradskoj skupštini donošenje propisa o pravu na naknadu gradskim zastupnicima, članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora te o plaćama, naknadama i drugim pravima osoba koje Gradska skupština bira, odnosno imenuje;
(3) donosi pojedinačne akte o plaćama osoba koje Gradska skupština bira, odnosno imenuje;
(4) obavlja i druge poslove utvrđene ovim poslovnikom i odlukama Gradske skupštine.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Gzim Redžepi

članovi:

Dragica Nikolić
Drago Prgomet
Ilija Ćorić
Tomislav Jonjić
 Kontakti:

osoba za kontakt: Katica Djak Ivković

e-mail adresa: katica.djak-ivkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1986
telefaks: 01 610 1894