Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

19.11.2012.
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba (u nastavku teksta: Odbor) na 31. tematskoj sjednici, utvrdio je prijedlog za imenovanje javne površine na području Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad.

Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, konzultirajući Vijeće Mjesnog odbora Blato, predložilo je Odboru imenovanje ulica na njihovu području u spomen na poginule branitelje Domovinskog rata.

Tema sjednice je bilo imenovanje javnih površina na području Grada Zagreba u spomen na sudionike i značajne događaje iz Domovinskog rata, odnosno, priprema prijedloga zaključka o kriterijima za imenovanje. Sjednici je nazočila i zamjenica ministra branitelja Nevenka Benić koja je izrazila spremnost Ministarstva branitelja da sudjeluje u izradi kriterija prema kojima će se ubuduće imenovati javne površine u spomen braniteljima.

Prema podacima Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje ukupan broj poginulih branitelja koji su u Domovinski rat krenuli s područja Grada Zagreba je znatan, njih oko 750. Dosadašnja praksa da se pojedinim poginulim braniteljima iskazuje čast tako da se njima u spomen imenuje neka javna površina, a drugima da se uskraćuje, pokazala se nesustavnom. Mišljenje je Odbora da bi u proceduri imenovanja, pored suglasnosti braniteljskih udruga, bilo potrebno pribaviti od Ministarstva obrane Republike Hrvatske potvrdu o okolnostima stradavanja hrvatskog branitelja, a na nju se, prema podacima nadležnih institucija, čeka više mjeseci. Odbor se priklonio mišljenju Uprave za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz Domovinskog rada Ministarstva branitelja da nam je potrebno ustanoviti jedno najviše braniteljsko odličje koje će biti dodjeljivano onima za koje će se postići nedvojbeni konsenzus. Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske je u javnoj raspravi i donošenje tog zakona znatno bi pojednostavilo postupak imenovanja jer bi se javne površine imenovale u spomen na nositelje tog odlikovanja.


Stoga su članovi Odbora na 31.sjednici donijeli zaključak da Gradskoj skupštini Grada Zagreba, predlože imenovanje neimenovane ulice u naselju Blato, u dijelu kojeg se nalaze građevinska zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća dodijeljena bez naknade temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u spomen na pokojnog dr. Jurja Njavru, spomen na zaslužnoga kirurga ratne bolnice i zapovjednika saniteta u obrani grada Vukovara 1991., nositelja brojnih odličja, priznanja i zahvalnica. Kuće u slijepim ulicama koje se od Ulice Jurja Njavre u smjeru istoka, obilježiti će se uzastopnim brojevima iz Ulice Jurja Njavre s one strane od koje se odvajaju. Inicijativu za imenovanje javne površine u tom dijelu naselja Blato u spomen na dr. Jurja Njavru pisano su podržali Udruga pravnika Vukovar 1991 i gradonačelnik.

Postupak imenovanja te javne površine je hitan s obzirom na činjenicu da su pri Uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba već zaprimljeni zahtjevi za dodjelu kućnog broja.

Slijedom navedenoga Odbor predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese Zaključak u predloženom tekstu.