Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

11.05.2012.
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba na 17. sjednici, podržao je inicijativu Udruge veterana 145.brigade HV, Dubrava 238 da se javna površina koja se nalazi oko Kulturnog centra Dubrava imenuju Trgom u slavu 145. brigade. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba dostavio je očitovanje da se radi o nekretninama koje su, i u naravi i prema idejnom projektu koji je sastavni dio lokacijske dozvole, javnoprometne površine.

Djelatnici Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove predložili su da se prostor ispred Kulturnog centra Dubrava imenuje parkom, a prostor iza Kulturnog centra Dubrava imenuje trgom. Odbor je na 234. sjednici održanoj 4. svibnja 2012. donio prijedlog da se imenuju Park dubravskih branitelja i Trg 145. brigade.

Upravni odbor Udruge veterana 145. brigade HV prihvatilo je taj prijedlog, a Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava dostavilo je Zaključak od 8.svibnja 2012. kojim izražava pozitivno mišljenje o prijedlogu Odbora.

S obzirom da su Odbor i nadležno tijelo gradske uprave, Gradski ured za katastar i geodetske poslove utvrdili na sjednici održanoj 11. svibnja 2012. da predmetne javnoprometne i zelene površine ispunjava sve predispozicije da bude imenovane, predlaže se Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese Zaključak.