Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

05.04.2012.
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

 Na 23. sjednici Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, njegovi su članovi jednoglasno prihvatili Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina u kojem se predlaže da se sjeverna (lijeva) obala rijeke Save imenuje Obalom trnjanskih branitelja te da se ulica koja se odvaja od Jadranske avenije i završava na križanju s ulicom Jarušica, imenuje u spomen na pjevača Vicu Vukova. Na sljedećoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, zastupnici će odlučivati o predloženom zaključku.
Predsjednik Odbora Marin Knezović predlaže imenovanje parka koji se nalazi između kule Lotrščak i zgrade Državnoga hidrometeorološkog zavoda u čast Bele IV., zatim imenovanje parka koji se nalazi u trokutu Ulice Pavla Šubića, Zvonimirove ulice i Ulice Marijana Derenčina u spomen na kneza Zdeslava, te stuba koje vode do Muzeja grada Zagreba u čast povjesničara Franje Bundaka.
Dalibor Prevendar predlaže da se neimenovana savska obala imenuje u čast akademika Ivana Supeka. Ovi se prijedlozi najprije moraju uputiti vijećima gradskih četvrti, na područjima kojih se te javnoprometne površine nalaze, radi davanja mišljenja.

Prihvaća se prijedlog člana Radne skupine dr. sc. Dine Mujadževića, koji je dao u ime Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju i svoje osobno ime, da se u Fond imena uvrsti ime Safvet-bega Bašagića, bošnjačkog preporoditelja, koji je djelovao u Zagrebu, te prijedlog člana Odbora Dalibora Prevendara da se u fond uvrsti i ime znanstvenika Milutina Milankovića.