Obrazovnoj strukturi

Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 25 16 41 80
viša 5 1 6 12
srednja 4 - 4 8
Ukupno: 34 17 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 22. 5. 2020.
 
- od ukupno 41 gradskog zastupnika koji imaju visoku stručnu spremu 16 gradskih zastupnika ima akademski stupanj i to:
 
Akademski
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 6 6 12 75
mr. sc. 1 3 4 25
Ukupno: 7 9 16 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 16. 6. 2020.