Obrazovnoj strukturi

Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 26 15 41 80
viša 5 1 6 12
srednja 4 - 4 8
Ukupno: 35 16 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 31. 1. 2020.
 
- od ukupno 41 gradskog zastupnika koji imaju visoku stručnu spremu 19 gradskih zastupnika ima akademski stupanj i to:
 
Akademski
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 6 7 13 68
mr. sc. 3 3 6 32
Ukupno: 9 10 19 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 11. 7. 201.9.