Najava 39. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba

10.07.2012.
Najava 39. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba

Na današnjoj konferenciji za medije najavljujući 39. redovnu sjednicu, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba istaknuo je tri točke dnevnog reda:

- Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. - Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., - Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012., - Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012., - Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012., - Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., - Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012., - Prijedlog izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i - Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012.

S obzirom na to da je jedna od najvažnijih uloga Gradske skupštine nadzor nad zakonitošću i kontrola trošenja proračunskih sredstava, nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju gradski su zastupnici zatražili detaljnije obrazloženje proračunskih stavki kao i zapisnik o proračunskom nadzoru prije odlučivanja o izmjenama Proračuna.

Iako je činjenica da Grad Zagreb nije uprihodio sredstva planirana za ovo razdoblje, ipak je glavna zadaća gradske uprave poticati rast i razvoj gospodarskih aktivnosti, prije svega privući investitore, a ona se ne može ispuniti ovakvim proračunom, mišljenja je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić.

- Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

Predsjednik Gradske skupštine još je jednom naglasio stav svih radnih tijela Gradske skupštine o izradi izmjena i dopuna GUP-a da su nelegalni ispravci GUP-a zapravo izgubljeno vrijeme, a to znači i novac, i povjerenje i radna mjesta. U takvu se situaciju Grad Zagreb više nikada ne smije dovesti. Glavna je zadaća Gradske skupštine štititi radna mjesta i svaku lipu građana Zagreba te u tom smislu donijeti izmjene i dopune GUP-a po jasnoj i zakonitoj proceduri.

- Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Ovakva je odluka neophodna da bi se njome uspostavili jasni i transparentni kriteriji za zakup i prodaju poslovnih prostora i tako poboljšali uvjeti poduzetnicima da što uspješnije posluju.

Video snimku sa konferencije možete pogledati ovdje.