Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetski održivog razvitka

16.05.2012.
Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetski održivog razvitka

U sklopu Zagrebačkoga energetskog tjedna u Gradskoj je skupštini održana međunarodna konferencija „Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetski održivog razvitka“.
Urbane cjeline bitni su i temeljni čimbenici procesa održivog razvoja koji udruživanjem i sinergijskim djelovanjem na lokalnoj i regionalnoj razini mogu pridonijeti ostvarenju očekivanih rezultata. Na konferenciji su prezentirane nove inicijative, izmjene i dopune zakonske regulative, mogućnosti gospodarskog razvoja, uloga regionalne i lokalne samouprave u procesu energetski održivog razvoja RH, razvoj mreže Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) i udruženja Eurocities, suradnje hrvatskih gradova i energetskih agencija radi cjelovite stručne potpore, razmjene iskustava i znanja na području provedbe programa energetski održivog razvoja i ispunjavanja obveza jedinica regionalne i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, primjera dobre prakse europskih i hrvatskih gradova, poticanje razvoja partnerstva na međunarodnoj razini, sudjelovanja u europskim projektima, korištenja sredstava europskih fondova i razvoja novih tehnoloških rješenja u Republici Hrvatskoj.

U svom govoru predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić naglasio je važnost da je provodeći mjere energetske politike Grad Zagreb je pristupio „Sporazumu gradonačelnika“ kako bi se povezao s drugim energetski osviještenim gradovima u cilju razmjene iskustva u borbi protiv globalnog zatopljenja i klimatskih promjena. Sukladno tom Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila je Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba čime je potvrdila i usvojila temeljni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Zagrebu.