Krešimir KarteloOsobni podaci:

Rođen: 4. 7. 1988., Zagreb

Obrazovanje: VŠS
- bacc. odnosa s javnošću
- komunikacijski menadžer

Pripadnost političkoj stranci: Neovisni za Hrvatsku

Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
  • član Odbora za mladež
  • član Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  • član Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika
  • član Odbora za nacionalne manjine

Kontakt:

administrativna tajnica potpredsjednika: Andreja Lovrinčević
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
              Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
 
telefon: 01 610 1907
telefaks: 01 610 1905

e-mail: kresimir.kartelo@zagreb.hrpotpredsjednik.gsgz.kartelo@zagreb.hr