KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 6. SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA

01.10.2020.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 6. SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA

Održana je konstituirajuća sjednica 6. saziva Savjeta mladih Grada Zagreba, za predsjednicu je jednoglasno izabrana Lucija Topolovec, a za zamjenika predsjednice je izabran Domagoj Bačić.


Pozdravljajući prisutne na početku sjednice u ime predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba prof.dr.sc. Drage Prgometa, potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Jozo Milićević je rekao: "Poštovane članice i članovi Savjeta mladih,
sve vas srdačno pozdravljam i čestitam na izboru. Želim vam dobru suradnju sa Odborom za mladež Gradske skupštine Grada Zagreba, gradskim zastupnicima i vašim matičnim uredom. Savjet mladih mjesto je na kojem ćete naučiti kako funkcionira lokalna samouprava, koje su vaše mogućnosti unapređenja života mladih u Gradu Zagrebu te odlična startna pozicija za vaš daljnji društveno – politički angažman. Vjerujem da ste osmislili dobar plan rada koji će vas nadahnjivati i koji će biti kvalitetna osnova za vaše djelovanje u vremenu koje je pred vama. Na tom tragu trudimo se donositi odluke i propise koji stvaraju pravni okvir za život naših građana. Savjet mladih Grada Zagreba neka bude ono tijelo koje će poticati na zadovoljenje potreba i davanje podrške što većem broju naših mlađih sugrađana. Još jednom bih se zahvalio predsjedniku i članovima 5. saziva Savjeta mladih grada Zagreba, te zaželio puno uspjeha u radu 6. sazivu Savjeta mladih grada Zagreba".

Konstituirajućoj sjednici nazočili su: izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Milan Pavelić, pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade, predsjednica Odbora za mladež Gradske skupštine Grada Zagreba Natalija Prica Oreški, voditelj odjela za mlade Gradskog ureda za sport i mlade, pročelnica Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba Mirjana Lichtner Kristić, Petar Latinčić, predsjednik 5. saziva Savjeta mladih Grada Zagreba Petar Jurišin i Natalija Horvat,viša savjetnica u Kabinetu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14), članka 4. stavka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17) i članka 41. stavka 12. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 36. sjednici, 14. rujna 2020., raspravila je i prihvatila Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba što ga je podnio Odbor za izbor i imenovanja te je tajnim glasovanjem izabrala članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba:

  1. ČLAN: DOMAGOJ BAČIĆ
  Zamjenik člana: Ante Bačić
 
  2. ČLAN: ROKO GRUJA
  Zamjenik člana: Ivan Derk
 
  3. ČLANICA: JELENA JAGNJIĆ
  Zamjenik članice: Matija Kralj
 
  4. ČLAN: FILIP KLINAC
  Zamjenik člana: Otto Singer
 
  5. ČLAN: IVAN LACO
  Zamjenica člana: Doris Vrebac
 
  6. ČLANICA: DORA MIKETEK
  Zamjenik članice: Ivan Biošić
 
  7. ČLANICA: INES OREŠKOVIĆ
  Zamjenik članice: Ante Orešković
 
  8. ČLAN: MAKS PREBEG
  Zamjenik člana: Mario Matić
 
  9. ČLAN: MAKSIMILIJAN ŠIMRAK
  Zamjenica člana: Tea Jerković
 
  10. ČLAN: ALEN ŠUKURICA
  Zamjenica člana: Paula Bačić
 
  11. ČLANICA: LARA TOMKIĆ
  Zamjenica članice: Ana Tomkić
 
  12. ČLANICA: LUCIJA TOPOLOVEC
  Zamjenik članice: Ivan Luis Glavich Mandarić
 
  13. ČLAN: NIKOLA TOPOLOVEC
  Zamjenik člana: Mario Oraić
 
  14. ČLAN: IVAN UZELAC
  Zamjenik člana: Antonio Žulj
 
  15. ČLAN: PETAR VRANJKOVIĆ
  Zamjenica člana: Matea Šoljić

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih, savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a cilj njihova formiranja je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.