GRADSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Djelokrug rada:

  1. prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba i razmatra ih na sjednicama;
  2. upozorava nadležna upravna tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaže rješenja;
  3. prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava Koordinacija može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Koordinacije; radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema;
  4. predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava;
  5. probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava;
  6. održava redovite sjednice, u pravilu, jedanput mjesečno, a najmanje jedanput u tri mjeseca; prema potrebi, sazivaju se izvanredne ili hitne sjednice;
  7. otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina;
  8. prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem.
 
predsjednica:   Vesna Roje
članovi: Davorka Vukadin Samardžić
Dijana Pavičić-Haniš
Kazimir Ilijaš 
Harun Omerbašić
Nura Ismailovski
Spomenka Tomek Roksandić
Berto Šalaj
Olivera Jurković Majić