Građanski aktivizam u lokalnoj zajednici

06.12.2012.
Građanski aktivizam u lokalnoj zajednici

U organizaciji nastavnika i studenata Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, unutar kolegija „Socijalni rad u organiziranju zajednice“, u Staroj gradskoj vijećnici održan je javni skup „Građanski aktivizam u lokalnoj zajednici“
Na skupu su govorili: Davor Bernardić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Iva Zenzerović Šloser, Centar za mirovne studije, doc. dr. sc. Mate Kapović, docent na Filozofskom fakultetu i politički aktivist, prof.dr.sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti, Bernard Ivičić, Zelena akcija.
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba u uvodnom je izlaganju iznio svoja dosadašnja iskustva. Osvrnuo se i na jedan od ključnih problema u suvremenim demokracijama - otuđenje građana od političkih procesa.
„Mladi čine više od 20% biračkog tijela i najkreativniji su dio društva u gospodarskom i demokratskom životu, tek oko 8% mladih je politički aktivno što možemo tumačiti kao rezultat nezainteresiranosti, njihova kritičkog pogleda na politiku, ali i društvene destimulacije da se uključe u politiku.“
Naglasio je važnost medija te je istaknuo da informacije nikada nisu bile dostupnije.
„Pozivam mlade da se informiraju i uključe u procese donošenja odluka kako bi doprinijeli svojoj lokalnoj zajednici“.
Uz političko djelovanje preko političkih stranaka, predsjednik Gradske skupštine istaknuo je potencijal djelovanje civilnog društva te neformalnih i zagovaračkih skupina, posebno promicanjem javne svijesti o svim društvenim, gospodarskim, ekološkim problemima u zajednici, sudjelovanjem u javnom životu te osiguravanjem transparentnosti i odgovornosti tijela javne vlasti.
„Ako smo članovi neke zajednice, onda imamo i odgovornost prema toj zajednici. Aktivan građanin znači biti dobro informiran, no ne samo to, već i ustrajan u ostvarenju svojih i tuđih interesa“ izjavio je predstojnik Studijskog centra socijalnog rada, prof.dr.sc. Zoran Šućur u svom pozdravnom govoru. Također, naglasio je kako se građanski aktivizam javlja kao potreba jer državne institucije ne mogu riješiti sve potrebe zajednice, ali je istaknuo da one trebaju preuzeti ulogu obrazovanja društveno aktivnih građana.
Područje socijalnog rada u organiziranju zajednice ima važno ulogu: ono zahtijeva promjenu u životu i priprema stručnjake za njihovu buduću aktivnost. Osvrnuvši se na definiciju socijalnog rada prof.dr.sc. Nino Žganec, nositelj kolegija „Socijalni rad u organiziranju zajednice“, istaknuo je kako je rad u zajednici „novi vid profesije socijalnog rada kojemu je u cilju zaštita i promocija ljudskih prava, a on nije moguć bez aktiviranja u zajednici“.
Temelj svakog aktivizma su građani. Kako bi uspjeli u borbi za svoja prava, moramo se cjeloživotno obrazovati i neprestano osnaživati za aktivan pristup u svojim zajedncama. Na koji način Centar za mirovne studije educira građane koji se zalažu za društvenu promjenu na nenasilan način uz izgradnju mira i poštivanja ljudskih prava, govorila je Iva Zenzerović Šloser. „Građani i građanske inicijative u procesu društvene promjene zauzimaju donji dio piramide te imaju najmanju moć, dok najviše moći imaju političke elite i kapital“, izjavila je Zenzerović Šloser.
Danas je uloga neprofitnih organizacija vidljivija nego prije 20ak godina. Mediji i dalje nisu razvijeni jer ne artikuliraju teme koji bi mi htjeli, a oni tradiocionalni mediji se tek sporadično bave temom građanskog aktivizma. Upravo je to jedan od razloga što se ljudi povlače na virtualne mreže i news portale koji su u potpunosti prepoznali ideju građanskog novinarstva. „Naš svijet je virtualni i moramo ga iskoristi kao platformu za aktivizam“ rekla je profesorica Gordana Vilović s Fakulteta političkih znanosti.
„Nepovjerenje građana postoji s razlogom“ rekao je Mate Kapović, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kritički se osvrnuvši na stanje u društvu, rekao je kako je bit „profit manjine, osim ako se ne pobunite“. Dodao je kako najveću aktivnost u području aktivizma imaju udruge i cjelokupno civilno društvo jer se bave korisnim akcijama, ali partikularno. Istaknuo je kako tvrdnja da su ljudi u Hrvatskoj pasivni nije točna jer se aktivizam u zadnje vrijeme znatno povećao.
S tvrdnjama o povećanju aktivizma u posljednjih nekoliko godina složio se i Bernard Ivčić, predsjednik Zelene akcije. Međutim, istaknuo je kako postoje velika odstupanja od građana koji imaju mišljenje i onih koji će zaista nešto napraviti. Tako je na primjeru prosvjeda protiv izgradnje „Centra Cvjetni“ na više od 80% građana Zagreba koji su se izjasnili protiv izgradnje podzemne garaže ispod Varšavske, njih 4 000 zaista došla na prosvjed. Zaključio je kako će se „aktivnost građana sve više povećavati, a oni koji donose odluke teže će im se suprotstavljati“.
Skup „Građanski aktivizam u lokalnoj zajednici“ organiziran je za studente društveno - humanističkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem razmjene mišljenja o građanskom aktivizmu koji predstavlja javno zagovaranje građana za ostvarivanje njihovih interesa, uvažavajući pri tome postojeće zakone i kulturu nenasilnog rješavanja sukoba. U posljednjih nekoliko godina, jačanjem razvoja civilnog društva, građanskom se aktivizmu pridaje sve veće značenje.