Dobne skupine

Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina 1 - 1 2
od 30 do 39 5 1 6 12
od 40 do 49 8 4 12 24
od 50 do 59 13 6 19 37
60 godina
i više
7 6 13 25
Ukupno: 34 17 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 22.5.2020.