Svibor Jančić


Osobni podaci:

Rođen:16. 12. 1982., Beograd, Srbija

Obrazovanje: VSS
- diplomirani politolog

Pripadnost političkoj stranci: ZA GRAD
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • član Odbora za mjesnu samoupravu
  • član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Kontakt:

adresa: Laščinska cesta 21
e-mail: sviborjancic@gmail.com, svibor.jancic@zagreb.hr