Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2013.

19.7.2013

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2013. (rebalans).

Naime, Proračun Grada Zagreba za 2013. Gradska Skupština je usvojila 20. prosinca 2012., u ukupnom iznosu od 6.670.000.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/12), a ovim izmjenama i dopunama predlaže se da se prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2013. utvrde u ukupnom iznosu od 6.755.000.000,00 kuna što je povećanje od 85.000.000,00 kuna ili 1,27% u odnosu na usvojeni proračun.
U pojedinim gradskim tijelima bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva na određenim pozicijama kako bi se do konca godine realizirali programi koje je bilo teško planirati u vrijeme donošenja proračuna.
Analizom rashoda u prethodnom razdoblju uočena su odstupanja u izvršavanju pojedinih proračunskih pozicija pa se predlaže usklađenje na način da se izvrši smanjenje sredstava na pojedinim pozicijama gdje se procjenjuje da se planirana sredstva neće utrošiti do konca godine, a ista se raspoređuju na stavke gdje su nastali troškovi koje je bilo teško procijeniti pri planiranju.