Odluka o autotaksi prijevozu

19.7.2013

Gradska skupština Grada Zagreba na 3. redovnoj sjednici, donijela je Odluku o autotaksi prijevozu.

Naime, 1. srpnja 2013. godine stupio je na snagu novi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji je propisao uvjete obavljanja autotaksi prijevoza. Odlukom o autotaksi prijevozu uređuju se sva pitanja neophodna za uspješno funkcioniranje autotaksi prijevoza u Gradu Zagrebu. Odluka propisuje da se autotaksi prijevoz na području Grada Zagreba obavlja na temelju dozvole, te koji su uvjeti za izdavanje dozvole, kao i vrijeme važenja dozvole. Nadalje, predlaže se detaljno urediti način obavljanja autotaksi prijevoza (propisuje se vrijeme obavljanja prijevoza, mjesto i način primanja putnika, način naplate autotaksi usluge i dr.), izgled autotaksi vozila, te tko može biti vozač autotaksi vozila. 

Sukladno dogovoru postignutom s predstavnicima Udruženja autotaksi prijevoznika Grada Zagreba, Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a podnio je Amandmane na Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu što je gradonačelnik, kao predlagatelj, prihvatio i amandmani su postali sastavni dio Odluke.