Odbor za komunalno gospodarstvo

2.7.2013

Odbor za komunalno gospodarstvo na 1. sjednici, 1. srpnja 2013., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela Odbora za financije koji jednoglasno (4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu i Odbora za kontrolu koji (s 4 glasa "za" i 4 glasa "suzdržana") nije podržao donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (4 glasa "za" i 1 glasom "suzdržanim") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu.

Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor (2 glasa "za", 2 glasa "protiv" i 1 glasom "suzdržanim") nije podržao Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu.

Odbor je većinom glasova (3 glasa "za" i 2 glasa "protiv") zatražio od predlagatelja:
- da mu dostavi izvješće o obavljanju djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Zagreba na temelju važeće Odluke o autotaksi prijevozu,
- da izradi i dostavi ekonomsku analiza stanja kako će se predloženo povećanje broja taxi vozila u odnosu na broj stanovnika odraziti na poslovanje trgovačkih društava i obrtnika koji se bave tom djelatnošću,
- te analizu koliko vožnji mora ostvariti pojedini obrtnik odnosno trgovačko društvo, uzimajući u obzir troškove poslovanja, da bi ostvario minimalnu dobit.

Odbor je razmotrio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (4 glasa "za" i 1 glasom "suzdržanim") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, u predloženom tekstu, uz uvjet da do sjednice Gradske skupštine predlagatelj dostavi Iskaz o procjeni fiskalnog učinka predložene Odluke s mišljenjem Gradskog ureda za financije ili izjavu kojom potvrđuje da su sredstva za provedbu predložene Odluke osigurana u proračunu Grada Zagreba.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za zaštitu okoliša, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Pravilnik o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izrade studijsko-projektne dokumentacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje" za razdoblje od 2013. do 2015., u predloženom tekstu.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin Vladimir Ferdelji, predsjednik Odbora.