Odbor za mjesnu samoupravu

2.7.2013

Odbor za mjesnu samoupravu na 1. sjednici, 2. srpnja 2013., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti (na akcije iz planova malih komunalnih akcija gradskih četvrti za 2013.), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 glasa"za" i 2 glasa "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o davanju suglasnosti (na akcije iz planova malih komunalnih akcija gradskih četvrti za 2013.), u predloženom tekstu.

Odbor je zatražio da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine dostavi članovima Odbora popis akcija iz planova malih komunalnih akcija gradskih četvrti za 2013. godinu, koje su donijela vijeća gradskih četvrti, za koje planirani iznos prelazi 1.000.000,00 kuna.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin Tomislav Stojak, predsjednik Odbora.