Odbor za kontrolu

2.7.2013

Odbor za kontrolu na 1. sjednici, 27. lipnja 2013., razmotrio je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor (4 "za" i 4 "suzdržan") nije podržao Prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za komunalno gospodarstvo, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.


Odbor je razmotrio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, u predloženom tekstu s tim da se do sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba dostave podacima o broju vlasnika nekretnina te o visini sredstava koja će se isplatiti s naslova umanjenja tržišne vrijednosti.

Ujedno se postavlja pitanje da li se odustalo od obeštećenja stanovnika s naslova umanjenja kakvoće življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec sukladno Prijedlogu zaključka dostavljenom Gradskoj skupštini u ožujku ove godine.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za zaštitu okoliša, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin Davor Bernardić, predsjednik Odbora.