Odbor za zaštitu okoliša

2.7.2013

Odbor za zaštitu okoliša na 1. sjednici, 1. srpnja 2013., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za financije (2 glasa "za" i 2 glasa "suzdržana") nije podržao Prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, u predloženom tekstu.
Odbor za komunalno gospodarstvo (4 glasa „za“ i 1 glas „suzdržan“) je podržao Prijedlog i donošenje Odluke uz uvjet da predlagatelj dostavi izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Odbor za kontrolu jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, u predloženom tekstu, s tim da se do sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba dostave podacima o broju vlasnika nekretnina te o visini sredstava koja će se isplatiti s naslova umanjenja tržišne vrijednosti.
Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 "za" i 2 "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, u predloženom tekstu.

Sukladno mišljenjima, prijedlozima i primjedbama nadležnih radnih tijela koja su razmatrala Prijedlog i donošenje Odluke, te zaključcima članova Odbora, temeljem članka 53 Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba ( (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13) traži se od nadležnih upravnih tijela, do sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, dostaviti slijedeće podatke:
- Kolika su novčana sredstava isplaćena vlasnicima nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja građevine za zbrinjavanje otpada Prudinec – Jakuševec po Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina od 17. svibnja 2007.
- Koja je količina otpada zbrinuta na građevini za zbrinjavanje otpada Prudinec – Jakuševec od stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina od 17. svibnja 2007.
- Koji je procijenjeni iznos sredstava koji će vlasnicima nekretnina biti isplaćen za namirenje umanjene tržišne vrijednosti po Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina što ga je izradio Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, a dostavljen je Gradskoj skupštini Grada Zagreba 21. lipnja 2013.
- Da li građevina namijenjena zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec ima potrebne dozvole za rad (uporabnu dozvolu sukladno odredbama Zakona za prostorno uređenje i gradnju te dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno odredbama Zakona o otpadu)

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin Andrija Mikulić, predsjednik Odbora.