Odbor za financije

2.7.2013

Odbor za financije na 1. sjednici, 1. srpnja 2013., razmotrio je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za komunalno gospodarstvo, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.


Odbor je razmotrio i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor sa (2 glasa "za" i 2 glasa "suzdržana") nije podržao Prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu vrijednost nekretnine, u predloženom tekstu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za zaštitu okoliša, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.


Odbor je razmotrio Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative za nabavu besplatnih školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Gradu Zagrebu za školsku godinu 2013./2014., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prihvaćanju inicijative za nabavu besplatnih školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Gradu Zagrebu za školsku godinu 2013./2014., u predloženom tekstu, uz uvjet da predlagatelj do održavanja sjednice Gradske skupštine dostavi Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za obrazovanje i sport, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.Odbor razmotrio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izrade studijsko-projektne dokumentacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje" za razdoblje od 2013. do 2015., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izrade studijsko-projektne dokumentacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje" za razdoblje od 2013. do 2015., u predloženom tekstu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za komunalno gospodarstvo, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin dr. sc. Dragan Kovačević, predsjednik Odbora.

Odlučivanje o točki 3. utvrđenoga dnevnog reda ( Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja ) odgođeno je za nastavak sjednice koji će se održati u četvrtak 4. srpnja 2013. u 8:00 sati .