Odbor za prostorno uređenje

1.7.2013

Odbor za prostorno uređenje na 1. sjednici, 28. lipnja 2013., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog zaključka o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova ( 3 "za" i 2 "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju, u predloženom tekstu.

Izvjestiteljica na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospođa Sunčana Rupnik Blažeković, dipl. arh., predsjednica Odbora.