Životopis

Osobni podaci:

Datum rođenja: 12. siječnja 1972.

Obrazovanje:

Datum: studeni 2013.
Naziv: Poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava
Titula/kvalifikacija:  univ. spec. admin. publ.
Izdavatelj: Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije

Datum: studeni 1998.
Titula/kvalifikacija: pristav I. vrste zvanja
Naziv/opis: Državni stručni ispit
Izdavatelj: Ministarstvo uprave, Državna ispitna komisija

Datum: studeni 1997.
Titula/kvalifikacija: dipl. pravnica
Izdavatelj: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Datum: lipanj 1990.
Titula/kvalifikacija: prirodoslovno matematički tehničar, smjer matemtičko-informatički
Izdavatelj: Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje "Vilim Galjer" Đurđevac

Jezici: engleski (aktivno), njemački (pasivno)

- ovlaštenje za obavljanje inspekcijskih poslova na zaštiti kulturne baštine (2000.)
- izvršna urednica web stranica pravne službe Ministarstva kulture (2005.)
- imenovanja u povjerenstva i radne skupine
- ECDL

Radno iskustvo:

 • srpanj 2013. - srpanj 2017.
  • Radno mjesto Grad Zagreb, tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba
 • srpanj 2007. - srpanj 2013.
  • Radno mjesto Grad Zagreb, viša upravna savjetnica za pravne poslove, Stručna služba gradonačelnika/Stručna služba Gradskog poglavarstva, Pravna služba
 • ožujak 2007. - lipanj 2007.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, načelnica Odjela za upravno-pravne poslove u kulturi, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove
 • studeni 2005. - veljača 2007.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, načelnica za upravne poslove javnog informiranja, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove
   - započinjanjem procesa prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU imenovana u četiri radne skupine za pregovore RH s EU: Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba, Poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva, Poglavlje 10. Informacijsko društvo i mediji, Poglavlje 29. Carinska unija. Sudjelovanje u radu radne skupine za pregovore za Poglavlje 16. Porezi.
 • travanj 2003. - listopad 2005.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, tajnica kabineta ministra
 • travanj 2001. - ožujak 2003.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, upravna savjetnica za upravno-pravne poslove, Odjel za normativne poslove, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove
 • listopad 1999. - ožujak 2001.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, savjetnica za upravno-pravne poslove, Odjel za upravno-pravne poslove, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove
 • studeni 1998. - rujan 1999.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, savjetnica u kabinetu ministra
 • svibanj 1997. - listopad 1998.
  • Radno mjesto Ministarstvo kulture, vježbenica u Upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine
 • 1994. - 1996.
  • Radno mjesto Marketing i kadrovski poslovi, Kristić d.o.o.
Članci:
 • Elektroničke publikacije (Medijsko zakonodavstvo, publikacija Ministarstva kulture 2003.)
 • Iznošenje kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Carinski vjesnik 6/06)
 • Izvoz i iznošenje kulturnih dobara iz Republike Hrvatske u kontekstu usklađivanja hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU (Carinski vjesnik 5/07)