Džamija - Dom hrvatskih likovnih umjetnika

13.6.2013