Priopćenje Izbornog povjerenstva Grada Zagreba o provođenju izbora za gradske zastupnike i gradonačelnika Grada Zagreba

18.4.2013

 Izvor: www.zgizbori.hr

 

IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ZAGREBA

Zagreb, 18. travnja 2013.

 

 

 

II. PRIOPĆENJE

o provođenju izbora za gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i za gradonačelnika Grada Zagreba

 

1. Izbori za članove Gradske skupštine i gradonačelnika Grada Zagreba provode se na temelju i u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

2. Gradska skupština Grada Zagreba ima 51 člana.

Zajedno i istovremeno s gradonačelnikom Grada Zagreba biraju se i dva zamjenika gradonačelnika.

3. Pravo birati članove Gradske skupštine te gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba (aktivno biračko pravo).

Za člana Gradske skupštine može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prebivalište na području Grada Zagreba (pasivno biračko pravo).

Za gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba (pasivno biračko pravo).

4. Članovi Gradske skupštine biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu.

Gradonačelnik Grada Zagreba bira se većinskim izbornim sustavom u kojem cijelo područje Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu.

5. Pravo predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova Gradske skupštine i kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači.

Kandidacijsku listu za izbor članova Gradske skupštine i kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova Gradske skupštine, za pravovaljanost kandidacijske liste potrebno je prikupiti 2.500 potpisa birača.

Za pravovaljanost stranačkih kandidatura te prijedloga kandidatura grupe birača za izbor gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa birača.

Nositelj kandidacijske liste za izbor članova Gradske skupštine prvi je predloženi kandidat na listi.

6. Prijedlozi lista zaprimaju se u Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba od petka, 19. travnja 2013. do najkasnije četvrtka, 2. svibnja 2013. do 24,00 sata.

7. Tijela za provođenje izbora su Izborno povjerenstvo Grada Zagreba i birački odbori. Biračke odbore imenuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba. Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

 

PREDSJEDNIK

IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA ZAGREBA

Ivan Turudić, v.r.