Odbor za branitelje

Djelokrug rada:

 1. razmatra provođenje akata što ih je donijela Gradska skupština kojima se uređuje ostvarivanje prava branitelja, a posebno Programa mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05) i predlaže Gradskoj skupštini donošenje odgovarajućih akata;
 2. razmatra prijedloge odluka i drugih akata od interesa za branitelje koji su na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine i o njima Gradskoj skupštini daje prijedloge i mišljenja;
 3. raspravlja o pitanjima značajnim za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


Predsjednik i članovi:

predsjednik: Darko Katuša

članovi:

 • Dragica Nikolić
 • Alen Ostojić
 • Ćazim Kardašević
 • Davor Bernardić
 • Nenad Viduka
 • Ivan Tolić
 • Kazimir Ileković
 • mr. sc. Jozo Tomas