Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Djelokrug rada:

 1. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova;
 2. izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
 3. provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
 4. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;
 5. razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji;
 6. daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova;
 7. potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
 8. obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.


Predsjednica i članovi:

predsjednik: Kazimir Ilijaš

članovi:

 • Ljubica Matijević-Vrsaljko
 • Kostadinka Velkovska
 • mr. sc. Nevenka Šernohorst
 • dr. sc. Maja Mamula
 • Anka Jurišić Kvesić
 • Željka Antunović
 • Silva Žele
 • Vesna Roje


Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16)
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)

Izvješće o radu za razdoblje od 18. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014.
Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.