Gradska koordinacija za ljudska prava

Djelokrug rada:

 1. prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba i razmatra ih na sjednicama;
 2. upozorava nadležna upravna tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaže rješenja;
 3. prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava Koordinacija može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Koordinacije; radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema;
 4. predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava;
 5. probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava;
 6. održava redovite sjednice, u pravilu, jedanput mjesečno, a najmanje jedanput u tri mjeseca; prema potrebi, sazivaju se izvanredne ili hitne sjednice;
 7. otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina;
 8. prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem.


Predsjednik i članovi:

predsjednica: Vesna Roje

članovi:

 • Davorka Vukadin Samardžić, dipl. iur.
 • Kazimir Ilijaš
 • Harun Omerbašić
 • Nura Ismailovski, mr. pharm.
 • dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić
 • prof. dr. sc. Berto Šalaj
 • prof. dr. sc. Olivera Jurković Majić
 • Dominik Etlinger


Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.
Izvješće o radu za razdoblje od 18. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014.