Odbor za kontrolu

Djelokrug rada:

  1. prati i kontrolira rad gradskih upravnih tijela preko izvješća i dokumentacije o pojedinim pitanjima;
  2. razmatra polugodišnja izvješća o radu gradonačelnika i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge;
  3. daje mišljenja i prijedloge za unapređenje rada gradskih upravnih tijela.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik: Zvane Brumnić

članovi:

Ilija Ćorić
Vladimir Ferdelji
Stanko Kordić
Tomislav Tomašević
Ljerka Mintas-Hodak
Grgo Jelinić
Miodrag Demo
Davor Filipović
Kazimir Ilijaš
Tomislav Jonjić
 Kontakti:

osoba za kontakt: Danira Barbić

e-mail adresa: danira.barbic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1935
telefaks: 01 610 0097