Političke stranke u Gradskoj skupštini

U Gradskoj skupštini zastupljenost političkih stranaka je sljedeća:

 • Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) - 12
 • Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti (365 BM) - 9
 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) - 8
 • Hrvatska socijalno - liberalna stranka (HSLS) - 4
 • Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS) - 2
 • Hrvatski stranka umirovljenika (HSU) - 2
 • Blok umirovljenici zajedno (BUZ) -1
 • Hrvatska seljačka stranaka (HSS) - 1
 • Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS) - 1
 • Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDAH) - 1
 • Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatski (SMSH) - 1
 • Zeleni savez - Zeleni - 1
 • Zelena lista - 1
 • Nestranački - 7