Odbor za nacionalne manjine

Djelokrug rada:

  1. razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  2. razmatra i predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagreb, što ih Gradskoj skupštini predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni predlagatelji, te daje Gradskoj skupštini svoja mišljenja i prijedloge.


Predsjednik i članovi:

predsjednik: prof. dr. sc. Rajko Ostojić

članovi:

  • Bogdanka Srdić-Vulpe
  • Zoltan Balaž-Piri
  • Juraj Bahnik
  • Sanja Zoričić Tabaković
  • Josip Petrač
  • Robert Balić