Mario Župan

Osobni podaci:

Rođen: 12.9.1975., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- bakalaureat/bachelor ekonomije

Zanimanje:
- vlasnik trgovačkog obrta Mini market "2"

Strani jezici: engleski i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: HDZ

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • član Obrtničke komore Zagreb
  • član Nadzornog odbora
  • član Upravnog odbora Udruženje trgovaca Zagreb

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednik Odbora za zaštitu okoliša
  • član Odbora za komunalno gospodarstvo
  • član Odbora za mjesnu samoupravu