Odbor za predstavke i pritužbe

Djelokrug rada:

(1) Odbor za predstavke i pritužbe:

  1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Stručne službe Gradske skupštine te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
  2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora i upozorava nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe.

(2) Odbor donosi pravila o postupanju s predstavkama i pritužbama.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednica: Silva Žele

članovi:

  • Bogdanka Srdić-Vulpe
  • Vladimir Ferdelji
  • Josip Petrač
  • mr. sc. Dražen Štiglić